Priser


                  Välkommen till Bergebo jaktskyttebana


Priser


Skjutkort = 200 kr, berättigar till

kostnadsfritt skytte på älgbanans alla öppettider


1 serie/4 skott = 10 kr


Skjutintyg = 20 kr